Hàng hóa đặc biệt, hàng nặng và hàng hóa khổ.

Hàng hóa đặc biệt cho nghành dầu khí, EPC, năng lượng tái tạo hoặc các dự án cơ sở hạ tầng, khai thác mỏ và các dự án khác.