Về nhập khẩu: nhập khẩu thông quan, vận chuyển địa phương, giao hàng tận nơi,…

Về xuất khẩu: Sắp xếp đóng gói, nhập kho, bảo hiểm vận chuyển, thông quan,…